top of page

Затверджено Новий Порядок проведення сертифікації насіння та садивного матеріалу, видачі та скасування сертифікатів

Затверджено НОВИЙ ПОРЯДОК проведення сертифікації насіння та садивного матеріалу, видачі та скасування сертифікатів на насіння та садивний матеріал Постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2023 р. №1210

Цей Порядок визначає процедуру проведення комплексу заходів,

спрямованих на визначення сортових і посівних якостей насіння, сортових і

товарних якостей садивного матеріалу, видачі сертифікатів на насіння,

садивний матеріал та їх скасування.

Кожна партія насіння для реалізації повинна супроводжуватися

сертифікатом, що засвідчує сортові якості (для насіння, вирощеного

(виробленого) на території України), та сертифікатом, що засвідчує посівні

якості, або їх копіями, засвідченими суб’єктом господарювання, якому

видано такі сертифікати.

Суб’єкт насінництва та розсадництва подає заявки на визначення посівних

якостей насіння за формою до органу з оцінки відповідності. Визначення

сортових і посівних якостей насіння розпочинається після укладення

договору про надання послуг у сфері сертифікації між суб’єктом

господарювання та органом з оцінки відповідності, який має право на

провадження відповідної діяльності.

Документи, які подаються суб’єктом господарювання відповідно до вимог

цього Порядку для проведення сертифікації, можуть бути подані в паперовій

формі особисто, надіслані поштою або в електронній формі з використанням

електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті.

У разі подання копій документів у паперовій формі вони повинні бути

засвідчені власноручним підписом уповноваженого представника суб’єкта

господарювання.

Заявка на визначення сортових якостей насіння подається не пізніше ніж за

20 робочих днів до початку проведення польового оцінювання посіву з

урахуванням таких граничних строків подання для окремих груп ботанічних

таксонів.

У разі використання для посіву насіння, що було ввезено в Україну, до

заявки на визначення сортових якостей насіння додаються копії сертифікатів,

що засвідчують посівні якості насіння, та копії сертифікатів ОЕСР або копії

документів, що засвідчують сортову чистоту насіння, виданих

уповноваженими суб’єктами країни вирощування (виробництва) насіння на

засвідчення сортової чистоти насіння.

За результатами проведення польового оцінювання в разі відповідності

посіву вимогам, установленим законодавством у сфері насінництва та

розсадництва, аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який проводив

роботу з визначення сортових якостей насіння, складає у трьох примірниках

акт польового оцінювання за формою, затвердженою Мінагрополітики.

На підставі отриманого акта польового оцінювання, яким визначено сортові

якості насіння, орган із сертифікації, до якого було подано заявку на сортові

якості насіння, оформляє сертифікат, що засвідчує сортові якості насіння, за

встановленою формою та видає його суб’єкту насінництва та розсадництва

не пізніше ніж протягом 10 робочих днів після здійснення оплати за його

видачу та вносить відповідні відомості до Реєстру сертифікатів на насіння

та/або садивний матеріал.

Після видачі сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння, сортові

якості, визначені шляхом польового оцінювання, підтверджуються

ділянковим (ґрунтовим) та/або лабораторним сортовим контролем у порядку,

встановленому Мінагрополітики.

Визначення посівних якостей насіння здійснюється шляхом проведення

аналізу проб, відібраних з партій насіння на підставі поданої суб’єктом

господарювання заявки на визначення посівних якостей насіння.

Відбір проб здійснюється аудиторами із сертифікації (агрономами-

інспекторами) з урахуванням обмежень, установлених Законом.

Якщо за результатами аналізу проби для визначення посівних якостей

насіння відповідає вимогам законодавства у сфері насінництва та

розсадництва, орган з оцінки відповідності оформляє сертифікат, що

 

засвідчує посівні якості насіння, за встановленою формою та видає його

суб’єкту господарювання не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання

протоколу лабораторних досліджень за умови здійснення оплати за його

видачу та не пізніше наступного робочого дня вносить відповідні відомості

до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.

 

Головний спеціаліст Головного управління

Держпродспоживслужби в Чернівецькій області С.М. Воронін

16 переглядів0 коментарів

Comments


bottom of page