Прокуратура роз'яснює: Хто такий прокурор...


Хто такий прокурор місцевої прокуратури - процесуальний керівник досудового розслідування?

Відповідно до вимог статті 36 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) прокурор здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідуванняу формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, тобто він є відповідальним за організацію процесу досудового розслідування, визначення напрямів розслідування, координацію процесуальних дій, забезпечення додержання у процесі розслідування вимог законівУкраїни.

Прокурор, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретномуКримінальному провадженні, визначається керівником відповідного органупрокуратурипісля початку досудового розслідування. У разі необхідності керівник органу прокуратури може визначити групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів (стаття 37КПК України).

Ці повноваження прокурор здійснює від початку кримінального провадження до завершення. Якщо з певних причин він не може їх здійснювати, повноваження прокурора покладаються на іншого прокурора керівником відповідного органу прокуратури.

Згідно з частиною 1 статті 36 КПК України прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних підстав, забороняється.

Водночас, згідно з вимогами частини 3 статті 17 Закону України «Про прокуратуру» прокурори вищого рівня мають право давати вказівки прокурору нижчого рівня, погоджувати прийняття ним певних рішень та здійснювати інші дії, що безпосередньо стосуються реалізації цим прокурором функцій прокуратури, виключно в межах та порядку,визначених законом. При цьому, прокурором вищого рівня для прокурорів місцевої прокуратури є керівник місцевої прокуратури, його перший заступник або заступник відповідно до розподілу обов’язків.

Таким чином, призначений керівником місцевої прокуратури прокурор – процесуальний керівник с головною процесуальною особою сторони обвинувачення у кримінальному процесі як під час досудового розслідування, так і під час розгляду кримінальної справи в суді. Наділений процесуальною самостійністю він зобов’язаний виконувати вказівки прокурора вищого рівня – керівника місцевої прокуратури, його першого заступника або заступника.

Враховуючи значне слід звернути увагу учасників кримінального процесу та інших осіб, що саме прокурор місцевої прокуратури – процесуальний керівник досудового розслідування є повноважним вирішувати у межах компетенції питання, які виникають під час досудового розслідування кримінального провадження та його судового розгляду, а також звернення ( скарги, клопотання) громадян щодо конкретного кримінального провадження. На його рішення, дії чи бездіяльності може бути подана скарга керівнику місцевої прокуратури, його першому заступнику або заступнику.

42 перегляд0 коментар

Інформаційне агентство "НОВОСЕЛИЧЧИНА"

Керівник ІА "НОВОСЕЛИЧЧИНА" Андрій РОМАНЦОВ

+38-099-04-02-007 +38-095-08-33-441

Skype: rayoninfo;  Канал youtube: youtube.com/c/rayoninfo1;  google.com/+rayoninfo1

Email: rayoninfo@yahoo.com;   romashka2009471@gmail.com

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Flickr Социальной Иконка
  • RSS Социальной Иконка